ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Татарча сөйләгеч
Финляндиядә яшәүче татарлар язуын транслитерацияләү

* "Тәлгать" татарча сөйләм җыйнагычы RHVoice системасы нигезендә Республиканың начар күрүчеләр яки күрмәүчеләр махсус китапханәсендә эшләнде.